Giấy độn giày (không kim loại)

Giấy độn giày (không kim loại)

Giấy độn giày đã qua test kim loại, có thể phân hủy, an toàn với môi trường

Tên sản phẩm: Giấy độn giày

Chất liệu: Bột gỗ

Định lượng: 26g - 30g

Kích thước: Cuộn cắt theo khổ yêu cầu

Màu sắc: trắng

Sử dụng: độn mũi giày,độn túi,....

Chi tiết đóng gói: xấp

Chia sẻ:

Sản phẩm liên quan

Wellspring Industrial Co.,Ltd